Достойни българи, от които можем да вземем пример

Българската история има много велики личности, които са незаслужено забравени. Социална Мрежа ще се опита да поправи тази несправедливост.

Любен Каравелов
Български поет, писател, енциклопедист, журналист, етнограф, национален герой, борец за освобождението на България от Османска власт

Любен Каравелов
Български поет, писател, енциклопедист, журналист, етнограф, национален герой, борец за освобождението на България от Османска власт

Достойни Българи

Намерете ни